Winactie voorwaarden

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Buram Electro B.V., gevestigd te Uithoorn.
 2. Deelname aan deze winactie is gratis. Deelname vindt plaats nadat u binnen de winactieperiode de enquête heeft ingevuld via deze link: https://forms.gle/rXVwvnJzPSgYH9FQ8  
 3. De actie loopt van 5 juli t/m 1 augustus 2023. 
 4. De te ontvangen CNd5223 t.w.v. € 1079 in de door de deelnemer gekozen kleur wordt alleen in Nederland geleverd. 
 5. De resultaten van een trekking worden binnen drie maanden na de beëindiging van de winactie bekendgemaakt. 
 6. De winnaar krijgt een persoonlijke email op de in de enquête aangegeven email. 
 7. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs of voor geld. 
 8. Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar. (De aanbieder stelt aan een minderjarige de voorwaarde dat diens ouder toestemming verleent voor deelname aan een promotioneel kansspel) 
 9. Buram Electro B.V. gebruikt opgegeven persoonsgegevens alleen om over deze winactie te corresponderen en om het gewonnen apparaat op te sturen. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 
 10. De Prijswinnaar en deelnemers kunnen genoemd worden op (online) communicatiemiddelen. 
 11. Buram Electro B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen. 
 12. In gevallen waarin voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Buram Electro B.V. 
 13. De spelvoorwaarden zijn in overeenstemming met de gedragscode van een klein promotioneel kansspel. https://kansspelautoriteit.nl/zelf-kansspel-organiseren/promotioneel/gedragscode/ 
 14. Door deel te nemen aan het kansspel accepteert de deelnemer deze spelvoorwaarden. De spelvoorwaarden zijn te raadplegen op https://www.liebherr-home.nl/winactievoorwaarden/