Actievoorwaarden

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Liebherr Appliances Netherlands B.V., gevestigd te Uithoorn.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats nadat u een review over een Liebherr apparaat heeft geplaatst op koelen.nl of op kieskeurig.nl
 3. Per kwartaal worden 5 koelkaraffen verloot onder alle inzenders.
 4. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs of voor geld.
 5. Door deel te nemen aan deze actie garandeert u dat de review door u geschreven is en dat de tekst geen inbreuk vormt op het auteursrecht van derden.
 6. Trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 7. De winnaars zullen binnen 10 dagen nadat de winnaar is gekozen op de hoogte worden gebracht. Als u als winnaar bent gekozen, moet u binnen 10 dagen reageren om uw prijs op te eisen en een geldig postadres opgeven voor de levering van de prijs.
 8. Alle winnaars worden door Kieskeurig gevraagd om hun persoonsgegevens te delen met Liebherr Appliances Netherlands B.V.
 9. Liebherr Appliances Netherlands B.V. gebruikt deze persoonsgegevens van de winnaar alleen om over deze actie te corresponderen en om de prijs op te sturen. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
 10. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Liebherr Appliances Netherlands B.V. om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, op de social mediapagina’s en de nieuwsbrief van Liebherr bekend te maken.
 11. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Liebherr Appliances Netherlands B.V. Ook medewerkers van Liebherr dealers zijn uitgesloten van deelname.
 12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Liebherr Appliances Netherlands B.V. hiervoor zorgdragen.
 13. Liebherr Appliances Netherlands B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 14. In gevallen waarin voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Liebherr Appliances Netherlands B.V.


© 2024 Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.