Actievoorwaarden

  1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Buram Electro B.V., gevestigd te Uithoorn.
  2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats nadat u binnen de actieperiode een apparaat met BioFresh heeft aangekocht en geleverd hebt gekregen.
  3. De actie loopt van 12 juni t/m 31 augustus 2023.
  4. De te ontvangen € 50 cadeaukaart wordt binnen 6 weken na aanmelding naar u opgestuurd. 
  5. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs of voor geld.
  6. Buram Electro B.V. gebruikt opgegeven persoonsgegevens alleen om over deze actie te corresponderen en om de cadeaukaart op te sturen. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
  7. Buram Electro B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
  8. In gevallen waarin voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Buram Electro B.V.